Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань місцевого значення, передбачених законодавством.

Відповідно до Закону ОСН, можуть створюватись будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети, комітети мікрорайонів та ін.

Територія діяльності комітету не може співпадати з територією діяльності відповідної ради (тобто не можна створити ОСН з територією діяльності — «вся громада»).

Завдання

  • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
  • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
  • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм;
  • залучення жителів до участі у житті громади через впровадження різноманітних заходів та локальних ініціатив.

Аудиторія

Мешканці й мешканки відповідної території (вулиці, кварталу, села, селища, мікрорайону), які проживають на законних підставах та мають право голосу.

Ініціативна група зі створення ОСН, яка представляє інтереси жителів.
Загальні збори мешканців території, де створюється ОСН.

Чим може займатись ОСН — власні повноваження (стаття 14 Закону про ОСН):

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції, законодавства, рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3) вносити пропозиції до проектів місцевих програм та проектів місцевих бюджетів;

4) організація участі населення у здійсненні заходів з охорони довкілля, благоустрою, озеленення, утримання в належному стані території садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

5) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування;

6) контроль за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг і ремонтних робіт;

7) допомога навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяння у збереженні культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організація допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих воїнів, військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) допомога органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організація вивчення населенням правил пожежної безпеки, участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності ОСН;

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність ОСН та ОМС, організовувати обговорення проектів рішень.

Як це зробити

01 Ініціатива про створення органу самоорганізації населення (ОСН) до місцевої ради може надійти від зборів (конференції) жителів за місцем проживання, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

02 На зборах (конференції) жителів обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді. Рішення приймається більшістю голосів учасників.

03 Ініціативна група подає до місцевої ради заяву про створення ОСН, протокол зборів (конференції) про ініціювання створення ОСН із зазначенням основних напрямів діяльності, а також список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.

04 Місцева рада надає дозвіл на створення ОСН. Питання про створення ОСН розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції). У рішенні ради про надання дозволу на створення ОСН визначаються: назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти ОСН.

05 Рішення ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку. Рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом. Таке рішення може бути оскаржене до суду.

06 За місцем створення ОСН проводяться наступні збори (конференція), на яких ухвалюється остаточне рішення, затверджується Положення та обирається керівний склад ОСН. Допомогу у підготовці та проведенні зборів надає виконавчий комітет відповідної ради.

07 ОСН обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

08 ОСН створюється у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції). Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів або переобрані у разі вибуття з різних причин.

09 Термін повноважень ОСН визначається строком відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради про створення ОСН чи затвердженим Положенням про ОСН.

Важливо!

Сільська, селищна, міська, районна в місті рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням. Для цього ОСН має бути зареєстрований як юридична особа.

Якщо ОСН створений і зареєстрований як юридична особа, він має можливість отримувати кошти не лише від місцевої ради, але й з інших джерел (гранти, благодійні пожертви, спонсори, інші надходження, не заборонені законом).

Приклади діяльності

Протягом 2018 року головами ОСН територіального комітету «Центральний» в м.Кам’янське було прийнято більше 13 тисяч громадян з різних питань, відпрацьовано 230 листів, звернень, заяв та скарг від мешканців, проведено 100 прийомів спільно з депутатами міської ради і 56 прийомів спільно з дільничними інспекторами поліції.

Організовано понад 300 рейдів з питань благоустрою прибудинкових територій, перевірки стану дитячих майданчиків, зовнішнього освітлення територій кварталів та мікрорайонів, 162 збори мешканців за місцем проживання.

За матеріалами сайту Кам’янської міської ради: http://kam.gov.ua/

Додатково

Місто Тростянець Сумської області (Тростянецька ОТГ) — один з лідерів у питаннях створення, організації діяльності ОСН та залучення мешканців до спільного вирішення питань місцевого значення.

Нормативні документи з питань діяльності ОСН, затверджені міською радою: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/articles.php?article_id=4289