Громадське об’єднання:

добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

ФОРМИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ:

Громадська організація (ГО) – громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка (ГС) – громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Завдання

  • згуртувати активних, небайдужих людей;
  • отримати офіційний статус, додаткові права й можливості (на відміну від ініціативних груп та інших неформальних об’єднань);
  • посилити вплив на формування місцевих політик, розроблення стратегій, програм, локальних нормативно-правових актів, розвиток громади в цілому;
  • мати можливість брати участь у грантових та інших конкурсах, отримувати легальне фінансування (у т.ч. бюджетне – у випадках, передбачених законодавством);
  • отримати інші права, передбачені законом для громадських об’єднань.

Аудиторія

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Засновників має бути не менше 2-х осіб.

Місце

Ми радимо створити власну громадську організацію у кожній громаді. Для більших громад – не менше 2-3-х ГО. На деякі грантові та інші конкурси варто подаватись якраз від імені місцевої, наприклад, молодіжної чи жіночої громадської організації, яка заснована саме мешканцями громади і зареєстрована у вашому селі, селищі, місті.

Як це зробити

01 Зберіть однодумців, ознайомтесь із Законом України “Про громадські об’єднання”, впевніться, яка організаційно-правова форма підходить для реалізації ваших планів. Визначте цілі, завдання і напрями діяльності.

02 Визначте, хто саме стане засновником громадського об’єднання. Пам’ятайте, що після реєстрації засновники втрачають особливі права щодо управління організацією (на відміну від комерційних товариств) і набувають права членів (учасників).

03 Ознайомтесь з процедурою створення та реєстрації, з переліком документів та послідовністю дій: як визначити та перевірити найменування ГО, які установчі заходи провести та які документи ви повинні мати на виході.

04 Розробіть проєкти документів: Статут, протокол установчих зборів, перелік учасників зборів, перелік членів керівних органів, згода на обрання до складу керівних органів та ін. За можливості, покажіть проєкти документів юристу та/або фахівцю реєстраційного органу. Можливо, їх доведеться доопрацювати.

05 Проведіть установчі збори, розгляньте та зафіксуйте у протоколі всі питання порядку денного та всі рішення, які мають бути ухвалені у відповідності з законодавством.

06 Подайте на реєстрацію затверджені документи (статут, протокол установчих зборів та інші) державному реєстратору або в місцевий ЦНАП. Зачекайте 5 днів, доки відповідні дані будуть внесені до реєстру, отримайте виписку (витяг) з державного реєстру.

07 Подайте заяву до податкової служби для включення вашого об’єднання до реєстру неприбуткових організацій (це обов’язково треба зробити, якщо ви хочете мати спрощений режим оподаткування та звітування і якщо плануєте отримувати гранти чи інші кошти).

08 Розплануйте діяльність хоча б на перші 3-6 місяців. Це допоможе сконцентруватись на головному й тримати себе в тонусі.

Важливо!

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Якщо ви плануєте отримувати грантові та інші кошти, брати активну участь у виробленні місцевої політики, співпрацювати з місцевою радою, ініціювати розроблення проєктів рішень – одразу створюйте юридичну особу.

Додатково

ПОПЕРЕДНІЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ документів на реєстрацію громадської організації можна здійснити з використанням електронного сервісу «Он-лайн Будинок Юстиції» за посиланням:  https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/go

Веб-ресурси для активних громадян: