Процес стратегічного планування розвитку областей і разом з тим — районів, міст, селищ, а подекуди й сіл активізувався у 2006 р., коли було затверджено першу Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року. З урахуванням її положень ледь не вперше в Україні почали розробляти стратегії розвитку для багатьох територій і громад.

За аналогією з органами державної виконавчої влади діяли органи місцевого самоврядування. Так, на території Запорізької області одними з перших міст, які отримали власні стратегії розвитку, стали Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак (разом з Токмацьким районом). Значна частина таких стратегій у різних регіонах України були розроблені за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги.

У 2015 році з початком створення об’єднаних територіальних громад стратегічне планування стало особливо актуальним для місцевого рівня. Тим більше, що переважна більшість програм і проєктів підтримки розвитку громад (включно з ДФРР) орієнтовані на фінансування місцевих ініціатив у тому випадку, якщо вони відповідають стратегічним пріоритетам та згадуються у відповідних стратегічних планах, затверджених міцевою радою.

Для чого це потрібно, або яка користь від стратегії

1. В процесі розроблення стратегії ідентифікують найактуальніші проблеми, які потрібно вирішити, а також зовнішні й внутрішні фактори, які можуть позитивно чи негативно вплинути на вирішення цих проблем. Відповідно при цьому визначити та використати сильні сторони й можливості, а також врахувати слабкі сторони й загрози (SWOT-аналіз). Отже, отримаємо важливу інформацію, на основі якої можемо розставити пріоритети та планувати залучення необхідних ресурсів.

2. Стратегія визначає пріоритетні напрями розвитку певної території (області, району, громади), які визначаються на основі здійсненого аналізу й прогнозування. При цьому враховують культурно-історичний аспект, демографічні показники, економічні можливості, фактори підвищення конкурентноздатності, доступність сучасних технологій, норми законодавства й політичні тенденції, екологічні впливи й ризики (PEST-аналіз). Розробивши стратегію, ми будемо знати все про свою громаду та її оточення і матимемо прогноз розвитку на довгостроковий період.

3. Долучення до розроблення стратегії різних зацікавлених сторін (від дітей і молоді до представників бізнесу, профільних фахівців і депутатів) згуртує громаду, допоможе знайти нові можливості для співпраці та взаємодії. Ми максимально ефективно використаємо внутрішні можливості для кооперації і розвитку.

4. Додавши до стратегії план дій з її виконання, ми отримаємо пріоритетні робочі завдання на кожний день, тиждень, місяць, тобто зможемо не відволікатись на другорядні речі і не вигадувати щоранку, над якими питаннями працювати. Є план дій і його треба виконувати! Отже стратегія допомагає чітко розпланувати й організувати поточну діяльність.

Аудиторія

До процесу стратегічного планування мають бути залучені всі ключові стейкхолдери громади (всі основні категорії зацікавлених сторін), зокрема: системний бізнес та приватні підприємці, культурна спільнота, представники соціально-вразливих груп, молодь та ін.

Місце

Стратегічні сесії, фокус-групи, мозкові штурми та інші заходи можуть бути організовані не лише у конференц-залі чи іншому приміщенні місцевої ради, але й у центрах дозвілля, молодіжних хабах та інших менш “офіційних” локаціях.

З чого розпочати

01 Ознайомтесь з нормативно-правовими актами та навчально-методичними посібниками і зрозумійте основні принципи, цілі та логіку стратегічного планування.

02 Перегляньте декілька прикладів стратегій, які вже розроблені іншими громадами. Проте не займайтесь “копіпастом”. Копіювання чиєїсь системи цілей чи механізму їх досягнення не допоможе вам у розвитку вашої громади. У кожного свій контекст, фактори впливу і пріоритети. Пишіть свою стратегію!

03 Проведіть навчання з основних питань стратегічного планування для представників різних зацікавлених сторін, які будуть долучені до процесу стратегічного планування. Люди принаймні мають розуміти й усвідомлювати, чим саме вони займаються і якого спільного результату повинні досягти.

04 Покроковий процес власне розроблення стратегій та планів дій детально розписаний як у нормативно-правових актах, так і в методичній літературі. Тому уважно перечитайте ще раз законодавчі вимоги, складіть схематичний план дій з розроблення документу й беріться до справи!

05 До методичного забезпечення, навчальних заходів, аналізу інформації та формулювання тексту документу доцільно залучити зовнішнього експерта з відповідним досвідом. Разом з тим не перекладайте на нього всю відповідальність. Це ваша стратегія, з якою далі працювати саме вам! Експерт лише допомагає у вашій роботі.

06 Додатково у разі необхідності можуть бути також розроблені і впроваджені галузеві стратегії: стратегія залучення інвестицій, стратегія культурного розвитку, комунікаційна стратегія та інші.

Найважливіше!

Після затвердження стратегічних документів не забудьте зняти їх з полички й розпочати роботу з виконання ваших планів!

Що в підсумку

Система прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади включає:

1) стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади (на термін не менше 7 років);

2) план (програму) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (орієнтовно на 3 роки);

3) інші довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнозні й програмні документи, в яких на основі проведеного аналізу поточної ситуації та з урахуванням різних факторів впливу визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади і заходи, які необхідно здійснити для їх досягнення.

Законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засади державної регіональної політики»

ПОСТАНОВА КМУ від 06.08.2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

ПОСТАНОВА КМУ від 11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»

НАКАЗ Мінрегіонбуду від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»

НАКАЗ Мінрегіонбуду від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади» та інші

Додатково

Автор практики: Віталій ЛИСЕНКО, експерт проєкту “Зміцнення демократичного врядування”.