Інститути громадянського суспільства можуть створювати коаліції, мережі та інші неформальні об’єднання для координації дій, лобіювання певних рішень чи спільної реалізації проєктів.

Коаліція – неформальне договірне об’єднання громадських організацій, створене для координації діяльності ГО у процесі досягнення певної мети. Коаліція не має статусу юридичної особи і не виступає як окремий суб’єкт цивільних чи господарських відносин. Зазвичай коаліція створюється на визначений час (наприклад, в рамках реалізації окремого проєкту) і має чітко визначені цілі (очікувані результати) спільної діяльності.

Мережа – теж неформальне договірне об’єднання ГО, але зазвичай без заздалегідь визначеного терміну діяльності, яке може об’єднувати громадські організації за територіальною ознакою, тематичною спрямованістю, приналежністю до певного сегменту (мережа екологічних, молодіжних, правозахисних організацій, мережа організацій громадянського суспільства Вінниці тощо).

Завдання

  • згуртувати громадянське суспільство навколо вирішення визначеної проблеми, просування певної ідеї чи досягнення суспільно-корисної мети;
  • посилити вплив на органи влади чи органи місцевого самоврядування для ухвалення належних рішень у тій чи іншій сфері;
  • отримати синергетичний ефект від спільної діяльності за рахунок об’єднання організаційних, технічних, інформаційних, фінансових, експертних та інших ресурсів організацій-учасниць;
  • покращити доступ до інформації, обміну досвідом та поширення знань, створити культуру спільної роботи;
  • збільшити можливості для ОГС впливати на розробку та реалізацію політик на національному, регіональному, місцевому рівнях;
  • досягти визначених цілей за рахунок постійної співпраці та організації спільних заходів.

Аудиторія

Громадські організації та інші громадські формування, які підтримують проголошені цінності та цілі створення коаліції і готові брати участь у її діяльності у відповідності з визначеними умовами та правилами.

Створенню коаліції (мережі) зазвичай передує ретельна організаційна робота.

Як це зробити

01 На початку процесу створення поставте собі три питання і знайдіть на них прийнятні, зрозумілі для майбутніх членів коаліції відповіді:

– Для чого ми це робимо?

– Що ми хочемо отримати в результаті?

– Які механізми задіємо та що конкретно хочемо зробити для досягнення мети?

Це допоможе сформулювати місію коаліції, її мету, завдання та цінності, на яких все ґрунтуватиметься, розробити стратегію.

02 Сформуйте групу однодумців, які визачені проблеми теж вважають актуальними й готові спільно працювати над їх подоланням. Звісно, вони також мають поділяти цінності, місію та мету створення коаліції.

03 Розробіть документ, який зафіксує створення коаліції — меморандум, хартія тощо. В цьому документі мають бути чітко описані місія, цінності, цілі, принципи роботи коаліції та інші найважливіші питання. У подальшому це стане вашою спільною “конституцією”, але скоріш за все не єдиним документом, який знадобиться в роботі.

04 Обговоріть та побудуйте систему управління спільною діяльністю, вимоги до внутрішніх комунікацій, правила оприлюднення інформації назовні, план промоції вашої діяльності, зробіть брендування (як мінімум, розробіть логотип і виберіть “коаліційний” шрифт для публікацій, буклетів та ін.). Визначте, яким чином ви будете поширювати інформацію про діяльність коаліції та хто за це відповідатиме.

05 За необхідності створіть окремі проєктні команди чи іншу організаційну структуру, залежно від тематичних напрямів, мети, обсягів роботи та складу команди. Намагайтесь зробити всередині переважно не вертикально, а горизонтально побудовані зв’язки.

06 Окреме питання — фінансування коаліції. Якщо ви об’єднались в рамках реалізації певного грантового чи краудфандингового проєкту, то орієнтуйтесь на відповідний бюджет. Якщо ні, то доцільно вирішити, яким чином організації-учасниці співфінансуватимуть коаліційну діяльність.

07 Розробіть і затвердіть операційний план, план інформаційної діяльності, етичний кодекс та інші внутрішні документи, зміст і склад яких залежить від терміну, на який створено коаліцію, поставлену перед собою ціль та обрані механізми її досягнення.

08 У разі виникнення проблемних питань старайтесь озвучувати їх одразу, не чекаючи, доки вони істотним чином почнуть впливати й перешкоджати спільній роботі.

Важливо!

Коаліції та мережі ГО, як правило, створюються і діють на основі публічно проголошеного та підписаного меморандуму чи угоди про співпрацю, які оприлюднюються під час проведення форуму, круглого столу, установчих зборів чи іншого заходу. Організації спільно визначають робочі процедури, механізм фінансування та управління коаліційною діяльністю чи співпраці в рамках мережі. З часом на основі коаліції чи мережі її учасниками може бути створена громадська спілка.

Приклади

Декілька найвідоміших та результативних коаліцій (мереж) різного спрямування:

Всеукраїнський рух проти політичної корупції «Під контролем» (більше 70 ГО)

Всеукраїнська коаліція «Прозорі ради» (ГО з 18 регіонів України)

Реанімаційний пакет реформ (РПР) – національна коаліція за участі ГО з усіх областей країни (близько 70 членів)

Коаліція громадських організацій «Рада експертів» (22 ГО)

Всеукраїнська ініціатива «За мирний протест!» (27 організацій-засновниць)

Партнерство «Новий Громадянин» (кампанія, яку впроваджує мережа ГО)

Всеукраїнська ініціатива «Рух Державотворців» (мережа організацій)

Законодавство

Нормативно-правові акти, які б встановлювали правила створення та діяльності коаліцій (мереж) ГО – відсутні. Учасники коаліції (мережі) керуються у своїй роботі загальними нормами законів «Про громадські об’єднання», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та інших, а також укладеними в рамках коаліції меморандумами, угодами, внутрішньо-організаційними документами.