Громадська рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який може бути утворено, зокрема, при сільській, селищній, міській раді чи відповідному виконавчому комітеті для сприяння участі громадськості у формуванні місцевої політики.

Громадська рада діє на підставі положення, яке затверджується нею на першому засіданні та погоджується з місцевою радою (виконавчим комітетом).

На практиці громадські ради подекуди створювались також як консультативно-дорадчі органи при сільському (селищному, міському) голові, але зазвичай робота таких рад не відзначалась довготривалістю, публічністю та ефективністю.

Громадська рада також може бути створена окремо — просто як платформа для координації дій місцевих громадських об’єднань та інших формувань, але в такому разі вона не зможе скористатися тими правами та можливостями впливу на розроблення та впровадження місцевої політики, які надає “офіційний” статус консультативно-дорадчого органу.

Завдання

  • сприяння у проведенні органами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації місцевих політик, пріоритетних напрямів розвитку громади, вирішення актуальних питань у різних сферах життєдіяльності;
  • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні громадою;
  • посилення впливу організацій громадянського суспільства на вироблення і впровадження місцевих політик, стратегій і програм, сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки;
  • покращення взаємодії між активною громадськістю і депутатами місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, виконавчим комітетом, профільними структурним підрозділами;
  • підвищення прозорості та підзвітності діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб перед громадою;
  • проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування, сприяння залученню представників зацікавлених сторін до проведення консультацій з громадськістю, моніторингу та оцінки результатів діяльності;
  • підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації місцевих політик, стратегій і програм, виконання окремих рішень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Аудиторія

Представники та представниці громадських організацій, спілок, інших інституцій громадянського суспільства, які діють на території відповідної громади. Вони делегуються до складу громадської ради у відповідності із затвердженою процедурою.

Члени громадської ради мають представляти не самих себе (попри індивідуальне членство), а ті інститути громадянського суспільства, що їх делегували. Добре, якщо до громадської ради будуть делеговані особи, які є експертами у певних сферах чи напрямах діяльності.

Як це зробити

01 Створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю представників організацій громадянського суспільства та ОМС.

02 Оприлюднення підготовленого ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу й номер телефону відповідальної особи.

03 Збір ініціативною групою заяв та інших документів від інституцій громадянського про наміри взяти участь в установчих зборах.

04 Інформування про місце і час проведення установчих зборів, список учасників установчих зборів, кандидатури до складу громадської ради.

05 Проведення установчих зборів, на яких визначається кількісний склад громадської ради та проводяться вибори членів громадської ради.

06 Видання розпорядження голови міської (селищної, сільської) ради про затвердження складу громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

07 Проведення першого засідання новообраної громадської ради та обрання її керівних органів.

08 Оприлюднення протоколу установчих зборів та складу громадської ради на офіційному веб-сайті ОМС.

09 Затвердження громадською радою Положення про громадську раду та його погодження з ОМС.

Важливо!

Результативність діяльності громадських рад залежить першочергово від здатності осіб, делегованих до складу ради, до пошуку порозуміння у визначенні пріоритетів діяльності, виробленні спільного бачення, цілей, поточної активності та відповідальності під час виконання обов’язків членів ради.

Корисно врахувати

Для забезпечення поточної діяльності громадської ради створюються постійні та тимчасові комітети, комісії, експертні групи.

Додатково до положення про громадську раду затверджується регламент, який регулює внутрішні робочі процедури громадської ради та утворених нею структурних одиниць (правління, комітетів, комісій).

Час від часу доцільно проводити ротацію складу громадської ради, особливо якщо частина членів нерегулярно бере участь у роботі ради, але на території громади є активні формування, представники яких хочуть долучитись до спільної діяльності.

Всі ці питання мають бути врегульовані у положенні про раду чи в регламенті.

Законодавство

Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

ПОРЯДОК проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (затв. постановою КМУ від 03.11.2010 № 996).

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (в ред. постанови КМУ від 24.04.2019 № 353).

Ці документи, згідно з п.5 постанови КМУ, застосовуються й органами місцевого самоврядування у разі створення громадських рад у містах, селищах, селах (об’єднаних територіальних громадах).

Пов'язані публікації: