Молодіжна рада як молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня утворюється при сільській, селищній, міській, районній у місті (в разі її створення) раді.

Завдання

1) сприяти:
– участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;
– залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;
– консолідації молодіжного руху на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
– співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування та іншими інститутами громадянського суспільства;

2) сприяти узгодженості дій місцевої ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3) забезпечити вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) долучитись до подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

5) залучити соціально активну молодь до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

Аудиторія

До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території громади (за згодою);

представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

жителями відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які делегуються до складу молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про молодіжну раду (за згодою).

У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів. Рекомендована кількість членів — не більше 35 осіб.

Дуже добре, якщо:

при формуванні молодіжної ради буде дотримано гендерний баланс — не менше 30% хлопців (чоловіків) або дівчат (жінок) відповідно;

до складу молодіжної ради увійдуть не лише учні місцевих шкіл, але й молодь інших вікових та соціальних категорій.

Як це зробити

01 Обговоріть питання створення молодіжної ради з різними зацікавленими сторонами. Рада створюється перш за все для представництва інтересів молоді. Варто організувати форум чи круглий стіл для обговорення мети такого органу, роз’яснення його можливостей для громади (молоді, представників депутатського корпусу, активної громадськості). Залучіть молодь до розробки положення, попередньо вивчивши типове положення, ознайомтесь з досвідом уже діючих молодіжних рад.

02 Підготуйте та ухваліть рішення про створення молодіжної ради, затвердіть склад ініціативної групи з проведення установчих зборів.

03 Проведіть інформаційну роботу серед молоді своєї громади. До інформування долучіть молодих мешканців та мешканок різних населених пунктів, а не лише з центрального населеного пункту. Можна провести публічні презентації у школах, коледжах, серед відвідувачів гуртків, місцевого хабу та в інших місцях. Використайте для цього масові відкриті заходи — День громади, День села та ін.

04 Організуйте збір заяв та додаткових документів (протоколів про делегування, анкет тощо) від інституцій громадянського суспільства, органів учнівського самоврядування та інших формувань, які хочуть делегувати своїх представників до складу молодіжної ради.

05 Підготуйте та проведіть установчі збори, на яких остаточно визначіть за допомогою рейтингового голосування персональний склад, затвердіть положення та регламент, оберіть керівний склад ради, сформуйте постійні комітети і комісії. Після цього персональний склад ради та положення мають бути затверджені (погоджені) відповідною місцевою радою чи виконавчим комітетом.

06 Затвердіть план діяльності ради на найближчі пів року чи рік та організуйте його виконання із залученням різних зацікавлених сторін.

Законодавство

Постанова КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи» (регіонального і місцевого рівня).

Відповідно до постанови КМУ органи місцевого самоврядування та створені ними молодіжні ради ухвалюють власні положення на основі типових.

Типове положення доцільно адаптувати до місцевих потреб, враховуючи специфічний контекст своєї громади (наявність громадських об’єднань та інших інституцій, навчальних закладів, їхній територіальний розподіл тощо).

Додатково

При підготовці цієї практики використані матеріали сайту http://youthcouncil.com.ua/