Наглядова, або піклувальна рада – консультативно-дорадчий орган, що покликаний всіляко сприяти розвитку закладів освіти, зокрема контролювати якість освітніх послуг, стежити за виконанням бюджету школи та навіть залучати додаткові кошти на розвиток.

Створити такий консультаційно-дорадчий орган може засновник відповідного закладу освіти, тобто місцева рада – ухваливши рішення на сесії. Порядок формування наглядової ради визначається спеціальними нормативно-правовими актами та установчими документами закладу освіти.

Завдання

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Стаття 29 Закону України «Про освіту» (редакція від 09.08.2019)

Аудиторія

На практиці до складу таких колегіальних органів зазвичай входять представники місцевих органів управління освітою та громадських організацій, батьки школярів, успішні випускники. Членство в наглядовій раді є добровільним та не передбачає фінансової винагороди. Згідно з Законом України «Про освіту», до складу наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти (учні) та працівники цього закладу освіти. Інших обмежень до членства Законом не передбачено.

Досвід Широківської ОТГ (Запорізька область)

Активні органи громадського самоврядування є при всіх закладах освіти Широківської громади.

Для моніторингу якості харчування в закладах освіти громади створено тематичну фейсбук-сторінку.

Тут щодня викладаються меню
та фотографії шкільних обідів, а також сніданків, обідів і полуденків
для вихованців дошкільної ланки.

Як це зробити (досвід громади)

01 Із початку 2019 року при кожному освітньому закладі Широківської громади створено Наглядову раду – таке рішення разом з положенням про наглядову (піклувальну) раду ухвалили на останній грудневій сесії 2018 року за поданням заступниці голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Згідно з положенням, метою діяльності наглядової ради закладу освіти є залучення широкої громадськості до вирішення питань у сфері освіти – як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування.

02 Наглядові  ради при закладах освіти Широківської ОТГ формуються з  окремих громадян, яких обирають шляхом голосування на загальних зборах (конференції) відповідного закладу. Також у ході голосування призначається голова, який взаємодіє безпосередньо з директором школи, та секретар. До складу ради входять переважно батьки школярів та активна громадськість.

03 Наглядова рада діє в інтересах учнів, опікунів і педагогів. Головні її завдання – сприяння всебічному розвитку та благоустрою школи, пошук і залучення додаткових джерел фінансування, контроль та аналіз діяльності закладу освіти та його керівника, у т.ч. контроль за виконанням кошторису, організація дозвілля й оздоровлення учнів, захист учасників освітнього процесу та ін.

04 Пріоритетність людських прав, повага та відкритість – важливі засади діяльності наглядових рад. Члени наглядової ради мають право розглядати звернення, пропозиції та ідеї громадян, що стосуються роботи закладів освіти.

05 Адміністрація закладу освіти надає наглядовій  раді все необхідне для її правомірної роботи: інформацію про діяльність школи та затребувану документацію, приміщення для засідань та оргтехніку.

Важливо!

За Законом «Про освіту», наглядові (піклувальні) ради мають право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису (бюджету) закладу освіти, вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
здійснювати інші права, визначені законами чи установчими документами закладу.

Кожна наглядова рада має свої специфічні напрями й форми роботи:

у селі Петропіль наглядова рада долучилась до контролю процесу харчування;

у Широкому – ініціювала створення благодійного фонду;

у селі Володимирівському члени наглядової ради беруть участь у проєкті «Демократична школа».

Загальною практикою є робота наглядових рад у формі засідань. У Широківській ОТГ їх кількість визначається доцільністю зборів, але не менше 4-х разів на рік. 

Законодавство

Закон України “Про освіту” та галузеве законодавство (якщо йдеться про створення подібних органів в інших сферах).

Додатково

На фото: робоче засідання з представниками наглядових рад у Широківській громаді.

Джерело та додаткова інформація

У Широківській громаді при закладах освіти діють Наглядові ради, – засади роботи і членства

Пов'язані публікації: